A smile is an inexpensive

way to improve your looks 🙂

{ 1 comment… read it below or add one }

Martina July 14, 2013 at 2:39 pm

úsm?v je,drahý,m?j drahý,pro ty,co znají jeho cenu…miluji svého muže,pro kterého neexistují limity.p?edstavuje rozm?r,který nezm??ím…sílu,kterou nezvážím…mít jeho úsm?v na své tvá?i nehledám ho v kalendá?i .)

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: